Kategorier
Okategoriserade

Husrelining Stockholm – ett bra alternativ

En mardröm för de flesta husägare är att få ett besked om att det är dags att genomföra ett stambyte. Det kommer dessutom ofta som en följd av ett negligerat underhåll där slutligen ett rör har brustit och man i och med detta också kan ha drabbats av en vattenskada. 

Dels så innebär detta att man kommer att ha en prövning i att komma till bukt med vattenskadan – och dels så kommer man också att få sitt tålamod testat i samband med det omfattande stambyte som måste ske. 

Två saker kan sägas om detta. 1) en rörinspektion ska alltid vara en del av underhållet. Genom att du som villaägare i Stockholm med regelbundenhet anlitar en VVS-firma för en rörinspektion så kan du komma att slippa en akut skada och därigenom så har du också sparat pengar – samtidigt som också andra alternativ finns tillgängliga. 2) stambytet kan nämligen undvikas. 

Undvik stambytet genom bättre underhåll 

Upptäcker man fel och brister i tid så kan istället en husrelining i Stockholm vara ett riktigt bra alternativ. En husrelining i Stockholm innebär att man anlitar en specialist på området och där denne går in i stammarna och gjuter nya rör inuti dessa. De gamla stammarna är alltså kvar och används som en mall – inuti dessa ligger nya som skapas genom att man sprutar in plast som härdar. 

Husrelining Stockholm – stora fördelar 

En husrelining i Stockholm har den stora fördelen att man slipper riva ut exempelvis badrummet och att man slipper leva i ett byggkaos. Förvisso så är ett stambyte i en villa inte ett lika gigantiskt projekt som det är i en större fastighet – men det handlar fortfarande om ett projekt som kommer att vara både stort och kostsamt. 

En husrelining i Stockholm är definitivt att föredra och detta både sett ur ett ekonomiskt som ett rent socialt perspektiv. Någon gång så måste man genomföra ett stambyte – men fram till dess så är en relining ett riktigt bra alternativ. 

Kategorier
Okategoriserade

Mobila arbetsplattformar – arbetet kräver körkort

Hur svårt kan det vara att operera en skylift, en saxlift eller någon av de andra mobila arbetsplattformar som dagligen används inom lager och industri? För många så handlar det om att man ser att en person gör detta – och att denne får det hela att se väldigt enkelt ut. Steget mot att man själv, med samma enkelhet, ska kunna manövrera mobila arbetsplattformar dock – det är långt.

Och, det är också ett steg som man heller inte får ta utan en erforderligt utbildning. För att få köra en lift av kaliber A1, A3, B1 eller B3 så krävs det att man genomfört en utbildning och erhållit ett certifikat som bevisar de kunskaper man tillskansat sig. Att manövrera en lift må se enkelt ut – men det handlar om en svår konst som kräver både kunskap och erfarenhet. En skyliftutbildning är ett måste.

Fokus på säkerhet vid mobila arbetsplattformar

Det sker nästan dagligen en massa olyckor på svenska arbetsplatser i samband med att olika liftar ska hanteras. Många av dessa olyckor kan också förhindras genom att de som opererar dessa mobila arbetsplattformar har en djupare kunskap om A) vilka risker som finns B) hur dessa risker kan förhindras och C) hur maskinen i fråga fungerar och beter sig i olika situationer.

Alla dessa är moment man får lära sig om man deltar vid en utbildning inom mobila arbetsplattformar. Utöver praktisk träning där man lär sig att manövrera några av de mest vanligt förekommande modellerna – saxlift och skylift, exempelvis – så får man även teoretisk kunskap om exempelvis säkerhetsåtgärder, säkerhetskontroller av maskinerna samt vilka föreskrifter som man måste följa och leva upp till i samband med att mobila arbetsplattformar ska användas.

Det handlar om kunskap som kan förhindra fruktansvärda olyckor och som är en absolut nödvändighet att ha. Som sagt: det är ett måste att ha ett körkort. Drömmer du om att få operera en skylift eller motsvarande? Anmäl dig till en skyliftutbildning redan idag!