Kategorier
Okategoriserade

Vajersågning – ett utmärkt alternativ till sprängning 

I vissa områden så är en bergsprängning en omöjlighet. Det kan handla om att husen bredvid ligger för nära och det kan innebära att en sprängning av berg och sten innebär för stora risker. Detonationen innebär att vibrationer i marken uppstår. Dessa kan skada exempelvis grunden på närliggande byggnader – och samtidigt så kan man också se att exempelvis fönster spricker. 

I en stor stad så blir sprängning nästan alltid ett extremt riskfyllt projekt sett till detta. Ska man exempelvis förbereda för infrastruktur i Stockholm så krävs det att rätt företag sköter den eventuella sprängningen – eller att man väljer en annan metod för att ta bort sten och berg. 

Vajersågning är ett ypperligt exempel på detta. Vajersågning innebär att man placerar en diamantklinga runt det objekt som ska tas bort. Klingan arbetar sig metodiskt igenom – oavsett bergart – och till slut kan man bara plocka bort delarna som sågats isär. 

Vajersågning – en mer populär lösning

Vajersågning kan ske med både raka och cirkulära snitt och metoden anpassas alltid efter vilket typ av material det handlar om – samt vilken storlek som materialet i fråga har. Idag ser man att vajersågning kan användas i allt från gruvnäringen vidare till byggen av infrastruktur – tunnlar exempelvis – samt vid exempelvis håltagning inne i fastigheter.

 Sprängning är fortfarande ett effektivt sätt att ta sig igenom berg, men i och med de större riskerna som finns – och den högre kostnaden – så har vajersågning kommit att gå från ett komplement till att bli ett fullgott alternativ. Idag ser man att många direkt väljer vajersågning utan att vidare undersöka möjligheterna för sprängning. Det kostar mindre, det sker utan risk och vad gäller effektivitet så är skillnaden marginell. 

Givet är emellertid att man också måste ha kunskap, erfarenhet och rätt utrustning för att genomföra en vajersågning. Få företag har den kompetensen och du som beställare måste vara noggrann med att välja rätt.