Kategorier
Bygg

Smidigt stambyte på fastigheter i Stockholm

Ett stambyte i en fastighet i Stockholm ska inte behöva innebära flera månaders arbete utan kan, med modern teknik, genomföras på ett snabbt och smidigt sätt.

Oavsett om man sköter om rörstammarna i ett hus med stamspolning så kommer de flesta rör att behöva bytas ut efter mellan 40 och 50 år. Har man en äldre fastighet så kan det löna sig att kontakta en rörfirma för att undersöka rören regelbundet. Dåliga rör kan innebära översvämningar eller läckor som kan ge upphov till stora materiella skador.

Många fastighetsägare lägger upp underhållsplaner för sin fastighet. Då kan ett stambyte vara lämpligt att göra samtidigt som man gör en våtrumsrenovering. Stambyte kan vara något man drar sig för eftersom det är en omfattande åtgärd. Men med modern teknik och moderna hjälpmedel behöver det inte innebära att de boende måste flytta ut från fastigheten.

Ett planerat stambyte gör att de boende kan bo kvar i sina lägenheter

Om man kontaktar ett företag för att få hjälp med ett eventuellt stambyte i Stockholm så börjar arbetet alltid med en rörinspektion med hjälp av en liten kamera som förs in i rören. Rör slits olika beroende på hur fastigheten används. Det finns dessutom olika typer av rör där de gamla gjutjärnsrören kan ha klarat sig bättre än de plaströr som installerades på 60- eller 70-talet.
Ibland kan det därför räcka med att byta ut de delar som blivit för gamla eller skadade.

Ett planerat stambyte kan gå relativt smidigt om man har gjort rätt förberedelser. Det viktigaste är att i god tid förbereda hyresgästerna på arbetet. När man anlitar ett etablerat VVS-företag kan man få hjälp med bra information till de boende. Ibland går det att bo kvar i lägenheterna under stambytet, även om man måste inrätta temporära toaletter och duschar under den tid arbetet pågår.